DIVERSE INFO:

Viktig info: Det ble på ekstraordinært årsmøte i 2016 besluttet å gå for Canal Digital - Telenors fiber løsning. Utbygging av dette startet i juni 2016 og vil være sluttført i løpet av juni 2017............................................................................. Det medfører at kundeforhold etableres mellom den enkelte medlem og Telenor. Når Fiberkabelen er installert avsluttes medlemskapet hos Brevik Kabelnett ihht ekstra ordinært årsmøtevedtak ............................................................ Vi oppfordrer alle til å koble se på dette nå for å slippe tilkoblingsutgifter som vil komme senere. Det har kommet tilbakemeldinger på feil fakturaer fra Telenor's side Siste del av 2016 er betalt av Brevik kabelnett ift TV signaler......................................................................... Hvis noen får regning for TV signaler i 2016 er det feil og dere har krav på tilbakebetaling. Dette må hver enkelt passe på. *******************************************************

Analoge TV Signaler

Canal Digital vil i løpet av 2017 avvikle den analoge grunnpakken. Det vil også berøre oss. Kommer tilbake med info når den foreligger. FEILMELDING Har du dårlige signaler > Ta kontakt på Feilmelding tlf 06090 Canal Digital

Kontakt Oss

Brevik Kabelnett
Torgbakken 8
3950 Brevik

Epost: bk.ktv@online.no
Obs.
Det er behandlingstid på innkommende
Mailen. Disse behandles på styremøtene.

INFO

Invitasjon til årsmøte i Brevik
Kabelnett mandag 22. mai klokken 19.00
Brevik Sykehjem i kantina ( u etg)

Kommer også i postkassen ifm faktura.

Frist for å komme med forslag er 16 mai levert til formann i postkasse Torgbakken 8.

Saksliste ihht vedtekter

Dagsorden ihht vedtektene:

1 Årsberetning
2 Regnskap
3 Budsjett
4 Arbeidsplaner
5 Fastsettelse av tilknyttings, abonnements- og omregistrerings avgift
6 Valg av styre, revisor og valgkomite
7 Fastsettelse av styre honorar
8 Innkomne forslag

Styret

Brevik Kabelnett eies og drives av medlemmene i Brevik.
Dvs at vi alle i Brevik eier en del av nettet.
Det er styret ( som velges på årsmøtet) som "styrer" drifta av Brevik Kabelnett.
Viktig at alle medlemmer tar betalingsfristen på alvor, alt arbeid i forbindelse med forsinkelser , ekstra innkreving fordyrer drifta og medfører økte unødvendige kostnader.
Disse kostnadene må naturlig nok fordeles på medlemmene :(

PRISER 2017

Pris 1.1-30.6. kr 1300,-

Gjelder for de som ikke er tilkoblet Canal Digital/Telenor fibernett

Kontingent

Kontingenten dekker programavgifter, service og vedlikehold av kabel tv nettet i Brevik.

Den dekker også oppgradering av Kabel tv nettet som utføres årlig ihht arbeidsplaner fastsatt på årsmøte.

Hvis man ikke betaler etter 1 purring, utstedes stengeordre.

Før påkobling igjen skal purregebyr og renter betales. I tillegg tilkommer åpne gebyr ihht vedtekter

Tilkobling

Tilkobling kr 3200,- avtales på forhånd, der hvor bla kabel må strekkes inn til hus. Der hvor det må graves og tilkoblingens kostnad overskrider 3200,- dekkes dette evt av nytt medlem, men dersom det er i Brevik Kabelnett’s interesse kan en kostnadsfordeling vurderes. Gjelder oppsett av 1 stk kontakt.

½ Tilkobling kr 1600,- der hvor kabeltamp, TV skap strander til ktv søkers eiendom. Søker graver da ned kabel fra skap/kabeltamp og frem til hus hvor kabel skal borres gjennom vegg (ofte der hvor kontakt kommer).
Gjelder oppsett av 1 stk kontakt.